Hieronder zijn enkele afspraken opgenomen die elk EFC-JODA-ITC-lid dient na te komen. Dit helpt EFC-JODA-ITC om een goede clubwerking te garanderen.

 • Het jaarlijks lidgeld moet vereffend worden tegen 31 december 2021. Voor wie wil genieten van de korting moet de betaling binnen zijn tegen 30 november 2016. Het bedrag van het lidgeld wordt bepaald door het bestuur en is terug te vinden in deze brochure. Door het lidmaatschap aanvaardt het lid de bepalingen van het clubreglement. Het niet nakomen ervan kan de uitsluiting uit de club voor gevolg hebben. Het bestuur beslist hierover.
 • De inschrijving van de kwarttriatlon is gratis mits het aanbrengen van één wedstrijdsponsor.
 • Voor volgende twee activiteiten, ons Clubkampioenschap en onze Argenta Triatlon Izegem Centrum, zijn de leden verplicht:
  • Ofwel deel te nemen als atleet.
  • Ofwel deel te nemen als vrijwilliger.
  • Of indien zij niet aanwezig kunnen zijn op één of beide activiteiten zorgen zij zelf voor een vervanger (vrijwilliger).
   Onder vrijwilliger bedoelen wij, het ITC-lid of zijn vervanger, die meehelpt aan:
  • Ofwel de voorbereiding,
  • Ofwel aan de opbouw,
  • Ofwel aan het evenement zelf
  • Of aan de ontmanteling ervan.
  • Uw medewerking verlenen aan deze wedstrijden kan voor een volledige, een halve dag of voor enkele uren
 • Elk lid heeft de plicht de huidige clubuitrusting te dragen tijdens de deelname aan de clubtrainingen en de wedstrijden. Dit geldt tevens bij prijsuitreiking en podia.
 • Het gebruik van doping of andere verboden prestatie verhogende middelen betekent onmiddellijke uitsluiting uit de club.
 • Elk lid wordt ten zeerste verwacht op activiteiten ingericht door ITC.
 • Alle inschrijvingen voor wedstrijden dienen individueel te gebeuren, doch steeds met de vermelding “ITC of EFC-JODA-ITC”.
 • Tijdens de gezamenlijke fietstrainingen is het dragen van een fietshelm verplicht. Wie deze niet bij heeft, mag de fietstraining niet aanvatten. Het respecteren van de wegcode geldt altijd en is een individuele verantwoordelijkheid van elk lid.
 • De zwemtrainingen zijn alleen voorbehouden voor de leden. Familie, vrienden of kennissen kunnen op die ogenblikken geen gebruik maken van het zwembad.
 • Tijdens de zwemtrainingen zijn atleten verplicht de voorgestelde zwemtrainingen te volgen. Eigen schema’s zijn niet toegelaten. Atleten die later arriveren, sluiten aan bij de groep.
 • Voor de jeugdatleten (jeugd C tot en met jeugd A) is het nemen van een jeugdlicentie verplicht om te kunnen aansluiten bij een club.

Iets gebeurd, meegemaakt of gezien die niet hoort? Nood aan een gesprek hierover of op zoek naar een meldpunt? Spreek met onze Aanspreekpunten Integreteit (API’s) / vertrouwenspersoon!

1.Fien Vandenberghe – fien.api.itc@gmail.com
2.Franky Verfaillie – franky.api.itc@gmail.com
3.Griet Gremeaux – griet.api.itc@gmail.com
4.Saar Lauwers – saar.api.itc@gmail.com
5.Wouter Blondeel – wouter.api.itc@gmail.com