We krijgen geregeld vragen over het doktersattest. Voor de duidelijkheid :
– In de wedstrijdlicentie van de federatie zit een medische screening vervat, deze telt voor minstens 1 jaar. Atleten die daarover beschikken moeten dus GEEN extra doktersattest meebrengen.
– Door de aankoop van een daglicentie (verplicht als je geen wedstrijdlicentie hebt) ben je verzekerd voor de wedstrijd, maar in het kader van Medisch Verantwoord Sporten wordt dan gevraagd om een doktersattest voor te leggen dat aangeeft dat je geschikt bevonden werd om aan triathlon te doen.
We begrijpen dat het niet eenvoudig is om vandaag of morgen nog een onderzoek te regelen en voor een doktersattest te zorgen, daarom wordt er ook de mogelijkheid voorzien dat de atleet zelf aangeeft dat hij/zij geschikt is om aan triatlon deel te nemen