Dinsdag kregen we jammer genoeg het bericht dat er blauwalgen zijn gedetecteerd in het kanaal Roeselare-Ooigem. Omdat we geen enkel gezondheidsrisico willen nemen naar onze deelnemers toe, en omdat de voorspellingen voor de komende week geen gunstige omstandigheden voorzien om verlost te geraken van de blauwalgen, hebben we gezocht naar een alternatief.

In overleg met 3VL en BTF, en dankzij de zeer bereidwillige samenwerking van Provincie West-Vlaanderen en Recreatiedomein De Gavers is er een oplossing uit de bus gekomen, waarbij we de wens van het overgrote deel van de deelnemers kunnen invullen dat het toch een triatlon wordt en dat het zodoende blijft gaan om de strijd voor de titel van Belgisch Kampioen Jeugdtriatlon of Kwarttriatlon.
Het zwemonderdeel zal plaatsvinden in Recreatiedomein De Gavers te Harelbeke. Het zwemmen zal dus, voor de verschillende reeksen, met een massastart plaatsvinden, en in open water. De zwemtijden worden geregistreerd met de elektronische registratie.
Daarna zullen de atleten in Izegem volgens hun zwemtijden voor transitiezone 1 mogen starten voor hun fiets- en loopproef. Het oorspronkelijk fiets- en loopparcours wordt dus behouden voor de fiets- en loopproef.

We zijn blij dat we op zeer korte termijn hebben kunnen reageren op de onvoorziene, moeilijke omstandigheden. Het spreekt voor zich dat de concrete invulling nu nog afhangt van intensief overleg tussen organisatie, hulpdiensten, recreatiedomein De Gavers, de officials van de federatie en de steden Harelbeke en Izegem. Concrete afspraken rond starttijdstip, plaats van aanmelden, tijdstip voor bike-check-in, … zullen in de loop van volgende week gecommuniceerd worden. Volg dus zeker de website en de Facebook-pagina van de Izegemse Triatlon Club.

We maken er samen met U opnieuw een prachtige triathlon-hoogdag van !

Dank voor de steun, het begrip en de bereidwillige hulp die we van vele kanten mochten ondervinden !

Frank Bruyneel
Voorzitter Izegemse Triatlon Club