Beste leden, supporters

Zoals geweten kondigde Iron Vichy aan dat de wedstrijd in 2018 naar 21 en 22 juli wordt verplaatst.
Gezien het toch over een heel andere verlofperiode gaat, hebben we onlangs een nieuwe Doodle opgemaakt.

Dankzij de grote respons, 27 atleten, werd deze week beslist om alsnog deel te nemen als club in Vichy!
Er wordt momenteel gekeken en gezocht om een ander logement te vinden, maar met behoud van het principe dat de EFC-ITC familie gezamenlijk kan verblijven.
De aanpak en de beleving zou identiek blijven als bij de eerder gegeven communicatie.
In de loop van volgende week kunnen we de details en de prijs meegeven.

We wilden deze communicatie nu al voorzien zodat er duidelijkheid zou zijn en mogelijks met familie, werkgevers en dergelijke al bepaalde afspraken kunnen gemaakt worden.

De formule blijft uiteraard dezelfde; op zaterdag de 70.3 wedstrijd en op zondag Ironman Vichy.

In naam van de werkgroep Vichy en bestuur.