Reeds vele jaren neemt Carlos Deroo de taak op zich om te zorgen dat er voldoende seingevers, motards aanwezig zijn tijdens de diverse wedstrijden die EFC-ITC inricht. Het bestuur besliste in één van de vorige vergaderingen om te zorgen voor een adjunct, die nauw samenwerkt met de verantwoordelijke Carlos. Wij zoeken een enthousiaste vrijwilliger (man of vrouw), die zich voor 100% wil inzetten, om deze nieuwe taak van adjunct verantwoordelijke seingever samen met Carlos te willen opnemen.

Inhoud van de voornaamste taken binnen het takenpakket “seingevers”:
– Aanleren van de diverse taken in nauwe samenwerking met Carlos Deroo door:
– Het aanspreken van nieuwe seingevers.
– Lijst aanleggen van alle gegevens van de seingevers en deze up to date houden.
– Parcoursverkenning om de gevaarlijke punten in kaart te brengen.
– De seingevers aanschrijven of ze willen meewerken aan een bepaalde wedstrijd.
– Toekennen van hun standplaats op de parcours tijdens de diverse wedstrijden van onze club.
– Doorgeven van de namen van de seingevers aan het secretariaat om hen in orde te stellen met de verzekering + de goedkeuring te verkrijgen van de politiezone RIHO dat zij de taak van seingever mogen uitoefenen.
– Onthaal van de seingevers en aanwezigheidscontrole voor de aanvang van de wedstrijden.

Ben jij de dynamische vrijwilliger die wij zoeken, neem dan contact op met Carlos Deroo tel: 051/31 44 69